Ledenvergadering najaar 2019

Datum 16 dec 2019
Tijdstip 19:30 - 22:00 uur

Agenda ledenvergadering ATV Venray


16 december 2019

Locatie: ’t Wisselpunt, Sportlaan 1, Venray

Beste sportvrienden,
Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering die gehouden wordt op maandag 16 december 2019 om 19:30 uur in ons clubhuis.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vacatures bestuur.
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 dag voor de vergadering.
Annemiek de Wit heeft zich kandidaat gesteld voor een van de
vacatures.
4. Verslag ledenvergadering 15 april 2019.
5. Contributiebedrag.
6. Begroting 2020.
7. Nieuwjaarsreceptie zaterdag 04 januari 2020, 16:00 uur.
8. Stand van zaken ATV 2025
Toelichting door Andre Jansen.
9. Rondvraag en sluiting

Het verslag ledenvergadering 15 april 2019 en de begroting
2020 zijn voor ingelogde leden te zien op de ATV-site onder
“over ATV” en vervolgens “verslagen en teksten”

Na de vergadering is er gelegenheid om nog even gezellig na te praten.

Bestuur ATV Venray.

We zien jullie graag op maandag 16 december 2019


Terug naar boven