Lidmaatschap

 AANMELDEN
Om lid of vrijwilliger te worden van ATV Venray dient het aanmeldingsformulier hieronder volledig te worden ingevuld.
U dient ook uw bankgegevens in te vullen( anders kan het formulier niet worden verzonden), als u na de proefperiode geen lid wordt of als u zich aanmeldt als vrijwilliger zal hiervan uiteraard geen gebruik worden gemaakt.
Heeft u vragen over onze vereniging dan kan dat ook middels het contactformulier onder "Over ATV - adres en contact".​
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar evenals het bijbehorende lidmaatschap van de Atletiek Unie of van de Nederlandse Triatlon Bond.
 
De eerste maand van het lidmaatschap is altijd een vrijblijvende gratis proefperiode​ waarna men kan aangeven of men lid wenst te blijven. Vanaf dat moment is contributie verschuldigd.

Naast een geldelijke contributie kent ATV Venray ook een praktische contributie; dit houdt in dat er van de leden verwacht wordt dat hij/zij zich 2 à 3 maal per jaar actief inzet bij een door de vereniging georganiseerde activiteit.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 10,-

De contributie bestaat uit jaarlijkse bondscontributie van de Atletiek Unie of de Nederlandse Triatlonbond en indien van toepassing het jaarbedrag voor een wedstrijdlicentie en de clubcontributie van ATV.

Contributie inning nieuwe leden:
De eerste inning vindt plaats aan het einde van het kwartaal waarin je lidmaatschap ( na de proefperiode) is ingegaan. Dan worden de hierboven genoemde jaarbedragen afzonderlijk geincasseerd ( in het laatste kwartaal zijn dit gereduceerde tarieven) en vervolgens de clubcontributie van het betreffende kwartaal voor de duur van het lidmaatschap, verhoogd met een eenmalig inschrijfgeld van 10,- euro. In het daaropvolgende kwartaal geldt de gewone contributie incasso voor bestaande leden.

Contributie inning bestaande leden:
Aan het begin van het kalenderjaar worden de jaarbedragen afzonderlijk geincasseerd en vervolgens ook steeds aan het begin van een kwartaal de clubcontributie voor die periode.Zie voor de bedragen de KNOP CONTRIBUTIETABEL linksboven op deze pagina.
Alle bedragen worden middels automatische incasso afgeschreven.
 
Voor kinderen en jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen kan onder bepaalde voorwaarden een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds. (Zie knop linksboven in dit scherm.)

Ieder lid wordt afhankelijk van lidmaatschap keuze, bij de Atletiekunie en/of de Nederlandse Triatlon Bond aangemeld.  Men is dan wel meteen voor het geheel jaar lid bij een van deze of beide bonden. Wandelaars worden als wandelaar lid van de Atletiekunie en daardoor automatisch van de wandelbond KNBLO.

Vragen of contact over lidmaatschap. mail naar:  ledenadministratie@atvvenray.nl
 

Word (proef-)lid.

Voor wandelen, hardlopen en atletiek contributie van 1 euro tot 3 euro per week.

Meerdere wandelingen en trainingen per week.
Train vrijblijvend gratis een maand mee!

ATV beschikt over een kunststof atletiekbaan, clubgebouw, kleedlokalen en douches.

GEGEVENS WIJZIGEN
Elk lid krijgt na aanmelding een mail om een eigen account met wachtwoord aan te maken. Hiermee kan men zijn eigen gegevens inzien en wijzigen. Ook de informatie over het team of de trainingsgroep waarbij men is ingedeeld.
Verandering van adres, telefoonnummer, mailadres, IBAN nummer etc. dient men dus zelf op deze wijze door te geven.
AFMELDEN
Opzegging kan per het einde van het kalenderjaar en dient dan te geschieden voor 1 december, in afwijkende situaties graag overleg met ledenadministratie en/of het bestuur. Bij niet tijdige opzegging is men de bijdrage aan de bond zoals bondscontributie en eventueel wedstrijdlicentie voor het nieuwe jaar verschuldigd omdat ATV deze ook dient te betalen bij te late afmelding.
Afmelden kan uitsluitend door in te loggen op de persoonlijke pagina: MyClub, Mijn gegevens, vervolgens de button  " Mijn gegevens wijzigen" aanklikken en hier helemaal onderin opzeggen middels de daarvoor bestemde button; “Lidmaatschap opzeggen”
Lid worden
 
*
*
*
*
*
*
*

Wedstrijdlicentie is van toepassing voor leden die aan wedstrijden deelnemen. De wedstrijdlicentie is voor pupillen en junioren verplicht. Senioren kunnen kiezen of ze een wedstrijdlicentie nemen

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk?
Vink hieronder uw keuze aan.

Indien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd in

Terug naar boven