Wedstrijden

Persoonsgegevens:

Deelnemers die inschrijven voor wedstrijden gaan akkoord met het vastleggen van persoonsgegevens in een databestand ten behoeve van de indeling in categorieën, het opmaken van een wedstrijduitslag én klassering in het eindklassement competitie. Het gaat onder andere om de naam, geboortedatum, categorie, vereniging en/of woonplaats, adresgegevens en betalingsgegevens. In het digitaal inschrijfformulier staat aangegeven welke rubrieken verplicht ingevuld moeten worden.
Er worden geen gegevens beschikbaar gesteld aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

Kosten van wedstrijd deelname

Klik HIER voor de regeling van ATV Venray.
Terug naar boven