Wedstrijden

Persoonsgegevens:

Deelnemers die inschrijven voor wedstrijden gaan akkoord met het vastleggen van persoonsgegevens in een databestand ten behoeve van de indeling in categorieën, het opmaken van een wedstrijduitslag én klassering in het eindklassement competitie. Het gaat onder andere om de naam, geboortedatum, categorie, vereniging en/of woonplaats, adresgegevens en betalingsgegevens. In het digitaal inschrijfformulier staat aangegeven welke rubrieken verplicht ingevuld moeten worden.
Er worden geen gegevens beschikbaar gesteld aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.
Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen
mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
Deelnemer geeft toestemming aan de organisator om foto- en/of ander
beeldmateriaal dat tijdens het evenement wordt gemaakt en waarop deelnemer
herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire doeleinden te gebruiken.
Ten behoeve van de organisatie van het evenement, verwerkt de organisatie
de door deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens. Dit omvat
de publicatie of op andere wijze bekendmaken van wedstrijduitslagen (naam
en uitslag) in bijvoorbeeld kranten, andere media en websites.
Terug naar boven