Organisatie

Structuur vereniging

ATV Venray is een vereniging welke geheel wordt gerund door vrijwilligers. Zo wordt van de leden ook verwacht dat zij jaarlijks enkele vrijwilligerstaken uitvoeren.
 
Bestuur.
Naast het bestuur dat zich bezighoudt met het algemeen beleid en beheer, de financien, de ledenadministratie  en externe contacten zijn bij ATV Venray een groot aantal vrijwilligers actief. Het bestuur vergadert maandelijks, en vaker naargelang er bespreekpunten zijn die dit noodzakelijk maken.
 
Ledenvergadering.
Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, in de maanden april en december. In de april vergadering worden de jaarcijfers van het voorbije jaar gepresenteerd, in december de begroting voor het komende jaar. Voorts wordt jaarlijks meestal op de eerste zaterdag van​ het nieuwe jaar een neuwjaarsbijeenkomst gehouden voor alle leden.
 
Trainers.
Voor elke discipline, atletiek, hardlopen triatlon en wandelen zijn er gediplomeerde trainers alsmede assistent trainers beschikbaar. De trainingen zijn opgesplitst naar specifieke groepen, op basis van leeftijd (jeugd) en op basis van prestatieniveau.
 
Onderhoud.
Het onderhoud van de accomodatie, gebouwen, baan, groenvoorzieningen etc. is geheel in handen van de vereniging. Ook hier wordt door vrijwilligers veel werk verzet.
 
Wedstrijden en activiteiten.
Bij ATV venray zijn een groot aantal mensen (heel vaak ook  ouders van jeugdleden en vroegere atleten) aktief als jurylid bij de diverse wedstrijden die in de loop van het jaar worden georganiseerd.
 
Clubhuis en kantine.
Ook voor de kantine, zowel tijdens de wekelijkse trainingsuren als tijdens de wedstrijden op de eigen accomodatie zetten vrijwilligers zich in om iedereen die dat wil van een drankje of een hapje te voorzien.
 
Beheer en administratie.
Ledenadministratie, beheer en onderhoud van de website en de vele administratieve en ondersteunende werkzaamheden voor zowel de dagelijkse gang van zaken als voor wedstrijden en aktiviteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd, soms vanuit het servicecentrum in het clubgebouw, of thuis op de eigen werkplek.
 

Voor het welzijn van de leden.

Vertrouwenspersoon.
De vereniging heeft een vertrouwenspersoon ​aangesteld waarbij men in voorkomende gevallen terechtkan.
Voor de contactgegevens van deze persoon dient u als lid eerst met uw eigen account in te loggen naar de my-club omgeving.
Kijk dan onder de knop "over ATV" in de menubalk.
 
Jeugdcommissie.
Er is een jeugdcommissie actief die voor de pupillen en junioren jaarlijks diverse aktiviteiten organiseert.
Zie hiervoor onder Atletiek of geef in het zoekvenster jeugdcommissie in.​
 
Verzekeringen.
Door het lidmaatschap van de Atletiek Unie zijn de leden van ATV Venray verzekerd.
Klik op onderstaande knop voor meer informatie.
​​
Terug naar boven