Historie

Historie triatlon groep ATV Venray

Historie Triatlon Venray

In het voorjaar van 1986 begon een groep fanatieke sporters gezamenlijk te zwemmen, fietsen en rennen gedurende deze tijd was het echter gewoon een trainingsgroep geen vereniging; op 6 maart 1987 werd het een officiële vereniging en vervolgens werd alles notarieel vastgelegd op 20 juni 1988. TVR Venray: Triatlon Vereniging Regio Venray.
  
Begonnen werd met een ledenaantal van 15 dit groeide naar een aantal van 60 in de begin jaren negentig vrijwel allemaal volwassenen slecht enkele jeugdleden er was geen aparte jeugdafdeling. In 1988 wordt er een trainingsweekend in Zuid Limburg  georganiseerd; er zijn dan 22 leden.

   
De Tripost ontstaat het clubblad dat vrijwel maandelijks uitkomt met nieuws en artikelen over de triatlon sport en over de vereniging met als hoogte punt in de laatste jaren “Tante Betje”.

Na afscheiding van de Peelrunners van de Atletiek Vereniging Venray Regio eind 1989 zijn er problemen in het gebruik en de huurkosten van de atletiekbaan;bemiddeling van de KNAU tussen de drie verenigingen en een vertegenwoordiging van de gemeente Venray brengt duidelijkheid. De Peelrunners worden niet erkend door de KNAU; AV Venray Regio en TVR Venray worden wel erkend door de KNAU en moeten onderling afspraken maken. TVR Venray moet lid worden van de KNAU om atleten op de baan te mogen laten mogen trainen. De contributie van de lopers van TVR Venray moet 25 % hoger zijn dan de senioren contributie van AV Venray Regio. De huur van de baan is dan € 795,- (fl. 1750,-) per jaar. Tussen april en oktober wordt de baan gezamenlijk gebruikt met AV Venray Regio en van oct tot april gebruikt TVR Venray de baan alleen.
Frans Thijs,wielerspeciaal zaak in Vierlingsbeek, wordt hoofdsponsor van de vereniging voor 2 jaar. Het basis lidmaatschap voor een triatleet kost in 1990 € 86,- (fl. 190,-) en het dragen van clubkleding bij wedstrijden is verplicht.
  
Op 14 december 1991 wordt het nieuwe zwembad geopend en er wordt met SPIO (de zwemvereniging) gesproken om de trainingsactiviteiten in het nieuwe bad te combineren dit vanwege de gestegen kosten. Op 26 mei 1992 is er een besluit (goedkeuring) van B & W om een suppletieregeling in te stellen voor verenigingen die het wedstrijdbassin huren van de “De Sprank” voor een periode van 5 jaar. De bijdrage van de gemeente Venray in de huur is in 1992 fl. 49 per uur. Het uurtarief van “De Sprank” is dan fl. 113; voor de privatisering was dat (1990) fl. 60,-per uur.
  
Het Nederlands kampioenschap Duatlon R-B-R lange afstand:15 km - 62 km – 7,5 km wordt in 1992 georganiseerd door Organisatie Triatlon Venray Regio, de latere Stichting Power(wo)man Holland. Vervolgens wordt deze wedstrijd jaarlijks gehouden tot het jaar 2000 en van 2004 t/m 2006 met veel vrijwilligers werk van TVR Venray.
  
In 1995 werd fl. 6500,- aan vergoedingen uitgegeven voor trainers ( twee looptrainers voor zondag en woensdag  en twee zwemtrainers voor zondag en dinsdag) daarentegen kwam er fl. 3558,- binnen vanwege activiteiten.
 
De contributie in 1995 was voor het  basislidmaatschap triatlon + zwemmen + baantraining fl. 310,voor de wedstrijdatleten kwam daar nog bij fl. 77,50 voor NTB wedstrijdlicentie.
  
Op 5 maart 1995 wordt de eerste ATB tocht georganiseerd door TVR Venray; het was meteen een erg succesvol evenement.
 
Uit een enquête onder de leden bleek dat men (63%) de contributie structuur veranderd wilde zijn hetzij dan ook gebeurde een basislidmaatschap met daaraan gekoppeld diverse keuze mogelijkheden.
De eerste gesprekken tussen AV Venray Regio en TVR Venray vinden plaats om een samenwerkingsverband aan te gaan. De baan is slecht en voldoet niet aan de eisen gezamenlijk probeert men de gemeente te bewerken voor een kunststof baan
Er komt nieuwe clubkleding van Saucony gesponsord door Stichting Power(wo)man Holland.
Er is een trainingskamp juli 1996 in de Franse Alpen met 15 volwassenen en 7 kinderen. Op 7 september 1996 vindt een barbecue plaats in verband met het 10 jarig bestaan van de vereniging.
Buiten de zwem- , fiets- en baantrainingen vinden er ook in het seizoen 1996 -1997 circuit trainingen plaats in de sportzaal van Vincent van Gogh in de voorjaarsvergadering wordt er zelfs naar gevraagd om deze periode te verlengen.
  
Er komt een voorstel om een jeugdbeleid op te zetten hetgeen doorgaat met als hoogtepunt een flits jeugdtriatlon op 28 september 1997 met 145 deelnemers georganiseerd door TVR Venray.
  
Het aantal lopers van TVR Venray loopt dermate terug dat in de algemene vergadering in 1996 besloten wordt het lidmaatschap (fl. 400,- per jaar) van KNAU als TVRV op te zeggen Er komt schot in de realisatie van de kunststofbaan en privatisering van de sportaccommodaties.
Op 1 maart 1998 wordt een overeenkomst getekend met de Peelrunners waarin staat dat maximaal 10 leden van  TVR Venray kunnen meetrainen met de Peelrunners op zaterdag middag voor fl. 150, per jaar
De leden van TVR Venray hebben zich voortreffelijk ingezet als vrijwilliger bij de Powerman 1998 en dat levert de vereniging liefst fl 3200 op.
  
Officiele opening van kunststof atletiekbaan van AV Venray Regio op 8 december 1998 en op 25 november 1998  mag TVR Venray er reeds op trainen tot een volle tevredenheid van de leden. Het basis lidmaatschap gaat met fl 10 omhoog vanwege een structureel tekort.
  
Omstreeks 1999 gaat TRV Venray digitaal: De Tripost wordt per e-mail verstuurd en er komt een website van de vereniging.

De jaarlijkse ATB tocht werd in maart 2000 gehouden vervolgens werd besloten dit evenement te verplaatsen naar oktober het was een schot in de roos met een aantal deelnemers van 550.
  
In oktober 2000 wordt door de Sprank een spinning-sessie georganiseerd waarop enthousiast wordt gereageerd dit wordt vervolgens opgenomen in het winter programma elke dinsdag na de zwemtraining in de Sprank.
  
Het ITU Powerman World Championship 2001 vindt plaats in Venray.
  
In jan 2002 wordt een extra ledenvergadering ingelast de eerste maal in het bestaan van de vereniging om de financiën weer op poten te zetten. In de jaarvergadering wordt een contributie verhoging van 20% aangenomen.
  
Op verzoek van de NTB om in de regio zuid een zwemloop te organiseren wordt gehonoreerd door TVR Venray en op 5 mei 2002 vind deze plaats in en rondom de Sprank er zijn 35 deelnemers. Ook dit wordt een jaarlijks evenement van de vereniging.
 
Na een verval van het aantal jeugd leden is deze inmiddels weer gegroeid tot een aantal van 9 leden.
 
Als een van de onderdelen van de twee daagse Vlakwatercross organiseert TVR Venray samen met AV Venray Regio in jan 2003 een Run-ATB-Run wedstrijd. Vier jaar lang is getracht om dit evenement op kaart te zetten met een groei naar 75 deelnemers in 2004 echter met slechts een deelname van 30 deelnemers in 2006 besloot men dit niet meer te organiseren. Vrijwel alle  leden van TVR Venray in 2004 met de nieuwe gesponsorde clubkleding  Samenwerking met AV Venray Regio; de eerste afspraken worden in november 2004 gemaakt er wordt vanaf nu samen op de baan getraind op de donderdagavond (was woensdagavond). Leden van AV Venray Regio krijgen de gelegenheid om op zondag en dinsdag deel te nemen aan de zwemtraining met een maximum van 5 leden op de dinsdagavond. De overeenkomst met de Peelrunners waarin staat dat maximaal 10 leden van TVR Venray kunnen meetrainen op zaterdag middag wordt opgezegd. Er komt nieuwe clubkleding met als sponsors van den Munckhof en Passion4sport Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan wordt er een jubileum shirt besteld en de reünie georganiseerd werd door 63 leden bezocht. De NTB ledenadministratie wordt nu door de vereniging zelf bij gehouden Na enkele jaren van informele samenwerking tussen de atletiek vereniging en de triatlon vereniging hoofdzakelijk op het gebied van training technische ondersteuning bij de midden en lange loopafstanden kwam op 21 april 2008 de triatlon sport officieel te vallen onder Atletiek Triatlon Vereniging Venray.

Terug naar boven