Wedstrijd deelname

De kosten van deelname aan wedstrijden dienen de atleten zelf te betalen.

Inschijfgelden


Bij deelname aan wedstrijden door pupillen en junioren worden de inschrijfgelden om praktische redenen betaald door ATV Venray. Als men bij inschrijving deze kosten zelf betaalt kan dit worden gedeclareerd bij de penningmeester van ATV Venray. ( penningmeester@atvvenray.nl )
Hiervoor wordt bij de pupillen en junioren een bedrag in de contributie opgenomen omdat deelname aan wedstijden voor eigen rekening is.
De deelname aan wedstrijden gebeurt in de regel gezamenlijk. Van de ouders wordt verwacht dat ze rijden om toerbeurt.
In de winter doen veel jeugdleden mee aan veldloopwedstrijden zoals het LimBracross-circuit en er zijn een paar indoor wedstrijden.

Reiskostenvergoeding
 
Reiskostenvergoeding wordt toegekend  voor deelname aan (nationale) kampioenschappen waarbij als eis geldt dat voor deelname hieraan limiet(en) zijn vastgesteld en dat aan deze limiet(en) is voldaan..
Voor deelname aan overige wedstrijden wordt geen reiskostenvergoeding toegekend.
 
De vergoeding voor vervoer per auto is € 0.19 per km via de kortste route;
indien meerdere  leden van de vereniging deelnemen aan kampioenschap(pen), moet worden getracht gezamenlijk te reizen.
 
Terug naar boven