Clubcontributie en bondsafdrachten 2017
Bij aanmelden is een eenmalig inschrijfgeld ad € 10,- verschuldigd.
Basis lidmaatschap van de bond en wedstrijdlicentie wordt in het eerste kwartaal van het jaar of bij aanvang lidmaatschap geind.
De clubconributie en wedstrijdbijdrage worden per kwartaal in vier gelijke delen geind.
Contributiebetaling gaat via Euro incasso, indien u het met een incasso niet eens bent kunt u contact opnemen met de penningmeester  (penningmeester@atvvenray.nl)  of een incasso door uw bank laten terugboeken.
Terug naar boven