CD junioren

Junioren algemeen.

Afgelasten van trainingen.
Zonder tegenbericht gaan trainingen altijd door.
De trainer kan een training afgelasten en zal dit melden voor 21.00 uur de dag voorafgaande aan de training. Calamiteiten daargelaten.

Afmelden voor een training.
Een atleet kan zich uiterlijk tot 21.00 uur de dag voor de training persoonlijk afmelden bij de trainer (mail-app-telefoontje).
Afmelden kan NIET in een groeps-app.
Bij calamiteiten op de dag van de training kan men zich afmelden met opgave van reden bij de desbetreffende trainer.

Gebruik mobiele telefoon tijdens de training.
Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens de training. Wanneer een atleet dit toch wenst (bijvoorbeeld i.v.m. de bereikbaarheid) dan dient dit met de trainer te worden overlegd.

Overstappen naar een andere trainingsgroep.
Wanneer een atleet wenst over te stappen naar een andere trainingsgroep dan dient dit vooraf met de betrokken trainers te worden besproken.

 

Terug naar boven